För remittenter

Remiss skickas till:

Hela Rösten Logopedmottagning, Hästholmsvägen 28, 13130 Nacka

För att påbörja röstbehandling krävs aktuell larynxstatus. Bifoga gärna larynxstatus alternativt skicka remiss till önh-läkare eller foniater så behöver inte väntetiden bli så lång för patienten.

Dyslexiremisser ska skickas tillsammans med underlag för läs- och skrivutredning från skolan.

Inga personuppgifter såsom personnummer får mailas!

Hästholmsvägen 28
13130 Nacka 

+46760343068

linda@helarosten.se

telefontid måndag-fredag 9:00-16:00