Välkommen till Hela Rösten, Logopedmottagningen i Danvik Center som tar emot barn och vuxna med tal-/språksvårigheter, röstbesvär samt läs-och skrivsvårigheter/Dyslexi. Hals- och röstbesvär kan till exempel innebära heshet, en klumpkänsla eller sveda och värk i halsen eller att inte orka tala så länge eller tillräckligt starkt. Talsvårigheter kan handla om försenad talutveckling eller talsvårigheter efter förvärvad skada eller sjukdom.

Väntetid: -Tal/Språk 2-3 veckor -Dyslexi 7-8 veckor -Röst 2-3 veckor

Mottagningen har avtal med Region Stockholm, vilket innebär att utredning och behandling är kostnadsfri för barn under 18 år. Vuxna betalar ordinarie patientavgift. Frikort gäller.

För att komma som patient behöver du en remiss samt ha varit hos en öron-,näsa-,halsläkare eller foniater som tittat på dina stämband.

Här finns Legitimerad Logoped certifierad i den intensiva behandlingsmetoden LSVT Loud som erbjuds bl.a personer med Parkinsons sjukdom.

Vi gör hembesök i Nacka/Värmdö vid behov.