Intensiv lästräning vid Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Jag jobbar med WIP-metoden, ett träningsmaterial avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, det vill säga elever vars primära problem med skriftspråket är avkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för åldrarna 9–12 år, men kan lätt anpassas så att det kan användas ända upp i vuxenundervisningen.
Det finns möjlighet till olika upplägg men hela metoden består av 12 veckors intensiv lästräning, 4dgr/vecka, 30 min/ dag.