Workshop om röstergonomi:

Rösten är många människors främsta arbetsverktyg, men vad händer när den inte fungerar? Personer som använder sin röst mycket såsom lärare, förskollärare, pedagoger, projektledare och föredragshållare kan drabbas av röstbesvär. Workshopen berör vanliga röstbesvär och orsaker till dessa med syftet att förebygga och lindra besvär och minska röstrelaterad sjukskrivning genom kunskap om vad som påverkar rösten, samt genom verktyg för en ergonomisk röstanvändning. Workshopen innehåller teori, praktiska övningar och åtgärdsförslag utifrån deltagarnas förutsättningar. Plats: Kursen hålls på er arbetsplats eller i Hela Röstens lokaler i Värmdö köpcentrum.

Skolor och förskolor:

Det blir allt vanligare med logopeder på skolor och förskolor i hela landet. Hos Hela Rösten kan ni på konsultbasis köpa in logopedtjänster till er skola/förskola, en eller flera dagar i veckan.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Handledning av lärare angående elever med dyslexi och språkstörning.

  • Träning för barn med dyslexi och språkstörning, enskilt, i klassrummet eller i små grupper.

  • Rådgivning kring språk- och kommunikationssvårigheter hos barn med andra funktionshinder som ADHD och autismspektrumstörningar samt rådgivning kring flerspråkighet.

  • Förebyggande råd och övningar gällande röstanvändning för pedagoger.

  • Konsult till skolans elevhälsoteam.